Bağlama Kütüğü Ruhsatı

Yeni yönetmelik ile kaldırılan “Özel Tekne Belgesi” yerine geçen belgedir. Yeni yönetmeliğe göre tüm özel tekneler
bağlama kütüğü ruhsatı çıkarmak zorundadırlar.