Gemi Adamlarından İleri Yangın Eğitimi Almak İsteyen Zabitlerin Alacakları Eğitim ile ilgili Eğitim Danışmanlığı Sağlanmaktadır.