Gemi Adamlarından Petrol Kimyasal Tankerlerde Çalışmak İsteyen Denizcilerin Alacakları Eğitim ile ilgili Eğitim Danışmanlığı Sağlanmaktadır.