Bir telsiz cihazına sahip her Türk bayraklı teknenin Telsiz İşletme Müdürlüğü’nden alınmış bir telsiz ruhsatı bulundurmaları zorunludur. Eğer teknenize bir telsiz cihazı kurmak isterseniz, öncelikle ön müsaade alınır.

Ön müsaade için gerekli belgeler:

  • Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti.
  • Proforma fatura

Telsiz Ruhsatname ve telsiz kurulum izni için gerekli belgeler:

  • Telsiz cihaz faturasının sureti, yurtdışından alınmış ise ayrıca gümrük giriş beyannamesi sureti.
  • Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan sureti.
  • Tüzel kişiler için imza sirküleri, Ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için Dernek Tüzüğü ve imza sirküleri.

Tekne satış veya devir halinde istenen belgeler;

  • Noter tasdikli satış senedi veya fatura
  • Ruhsatname aslı
  • Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti.