Sıkça Sorulan Soruları

Kimler Amatör Denizci Belgesi (ADB) Alabilir ?

T.C Vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklular alabilirler.

ADB Almak İçin Yaş Sınırı Nedir ?

14 Yaşını bitirmiş olmak gerekmektedir. 18 yaşından küçük olanların Ek-1 deki Muvafakat nameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.

ADB Sınavın da Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir ?

100 Üzerinden en az 60 puan almak gerekir.

ADB Sınav Sorularının İçeriği Nedir?

Seyir, gemicilik ve tekne kullanma, ilk yardım, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, denizde çatışmayı önleme kuralları, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren 50 soru sorulmaktadır.

ABD Belgesi ile Kiralanan Ticari Yatlar Özel Amaçlar İçin Kullanılır mı?

Özel tekneler ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, arkadaşları ya da aileleri ile gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.

Kısa Mesafeli Telsiz (KMT) Nedir? Alınması Zorunlu mudur?

Teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa, bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olunması gerekmektedir.

KMT Almak İçin Yaş Sınırı Nedir?

KMT sınavına girecek adayın 17 yaşını tamamlamış olması gerekir. Aday sınavı başarsa da 18 yaşını tamamlamadan belgesini alamaz.

KMT Sınavın da Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir?

100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir.

Yabancı bayraklı yatım var, Türk Bayrağına geçebilir miyim?

Hayır geçemezsiniz. 2. el yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağı’na geçişi mümkün değildir.

Yeni aldığım teknenin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesini çıkartmak için ne kadar zamanım var?

En geç 1 ay içerisinde bağlama kütüğü ruhsatnamesi başvurusu yapılmalıdır.

5 metreden küçük teknelerin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi çıkartması zorunlu mudur?

5 metreden küçük tekneler de bağlama kütüğüne kayıt edilmelidir. Fakat yıllık vizeden muaf tutulurlar. Her 5 senede bir bağlama kütüğü ruhsatnamesinin yenilenmesi gerekmektedir.

Teknenin ismi ve Bağlama Kütüğü Ruhsat numarasını tekne üzerine yazmak zorunlu mudur?

Teknenizin her iki bordasına da tekne ismi ve ruhsat numarası yazılmak zorundadır. Ayrıca teknenin kıç tarafına tekne ismi, ruhsat numarası ve bağlama limanı yazılmalıdır.